Leeswijzer

Voor een optimale leeservaring van deze blog, zijn er eental punten waar u als lezer, van op de hoogte zou moeten zijn.Hoewel het onderwerp als persoonlijk gezien kan worden, zal deze blog de weg naar het doel in de breedste zin van het woord beschrijven. Deze blog kan als kapstok worden gezien waaraan allerlei praktische, technische, maar ook filosofische zaken aan opgehangen kunnen worden. Zolang het maar in relatie staat tot het doel of middel daar naartoe.

Daar waar een nadere toelichting is of wordt verwezen naar een ander artikel, wordt deze gemarkeerd met een . Door hierop te klikken wordt dit artikel geopend.

Daar waar plaatjes worden getoond kunnen deze worden uitvergroot door er met de muis op te klikken.

Graag wil ik de lezer erop wijzen dat deze blog in beginsel niet bedoeld is om persoonlijke roerselen te beschrijven. Het is mijn bedoeling om kennis en ervaringen te delen; om met informatie te komen die mogelijk voor de lezer van nut kan zijn of wellicht inspiratie kan bieden.

Tenslotte zal het, zeker de eerstkomende tijd, voor de lezer wellicht niet helemaal duidelijk zijn hoe een artikel in relatie staat tot het gegeven doel. Het is echter zo, dat hoewel ik een doel voor ogen heb, dit niet van de één op andere dag bereikt is. Het is een proces van bewustwording, waardoor het pad, op weg naar het doel, stap voor stap duidelijk wordt.

Jan