Besparen Gas

Naast het besparen van elektriciteit valt in veel gevallen ook op gas te besparen. Vaak wordt gesproken over bijv. het isoleren van muren en daken, of het gebruik van hoogrendement cv-ketels. In dit artikel beschrijf ik echter een aspect waar helaas weinig over wordt gesproken en dat betreft het zuinig afstellen van de cv-ketel.

Om een indruk te geven, de tabel hieronder laat het verbruik zien vanaf het moment dat we in ons huidige huis wonen. Dit lijkt vrij spectaculair, maar het is niet juist alleen naar de cijfers te kijken zonder de omstandigheden te kennen. Echter aan de hand van mijn observaties (onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden) laten de berekeningen een besparing zien van om en nabij de 20%.Gas verbruikAttentie: ik ben geen installateur en bezit in die zin geen technische kennis van cv-ketels. Dit artikel is gebaseerd op de ervaring met onze cv-ketel in het bijzonder en geredeneerd dat veel moderne cv-ketels een dergelijke functionaliteit zullen hebben. Het kan echter zo zijn dat onderstaande niet van toepassing is op uw specifieke situatie.

De cv-ketel betreft een Vaillant hrPRO van het type VHR NL CW 3/3 (of 4/3). Hoewel de instructie voor dit specifieke toestel geldt, vermoed ik dat het ook toepasbaar is op uw eigen toestel.

Stap 1: Warmwater temperatuur instellen.
Standaard stond deze ingesteld op de maximale waarde van 65º. De handleiding geeft aan dat de voorkeursinstelling 60º is. Mijn vermoeden is dat deze stand wordt aanbevolen vanwege de mogelijke legionellavorming beneden de 60º. Als u geen risico wilt lopen dan kunt u deze stap beter overslaan.Instellen warmwatertemperatuur

Ik heb de temperatuur echter wel omlaag gezet omdat het naar mijn idee niet nodig is dat het water zo heet wordt gestookt en daarmee dus gas bespaar. Aangezien in ons huishouden alleen ‘warm’ water voor de douche en handenwassen wordt gebruikt, kan m.i. de maximale stand omlaag. In heb ik deze op 50º gezet. In de zomer zou het nog wat lager kunnen. Het is ook een kwestie van experimenteren wat prettig voor u is. Het figuur hiernaast geeft weer hoe deze instelling te maken waarbij (1) de temperatuur aanduiding betreft en (2) de draaiknop om de temperatuur in te stellen.

Stap 2 : Warmstartfunctie uitschakelen.
Deze stap maakt m.i. het grote verschil. De warmstartfunctie heeft als doel de temperatuur continue op de ingestelde stand te houden om zo op ieder moment warm water uit de kraan te hebben. Dus ook als er geen behoefte is aan warm water zal de cv-ketel toch gas verstoken om het water maar op temperatuur te houden.

Voor ons en ik durf wel te beweren voor veel huishoudens, is het volstrekt onrendabel om gas te verstoken voor zulk ‘gemak’. Eigenlijk vind ik het stuitend dat los van het feit dat deze functie aanwezig is, deze tevens standaard staat ingeschakeld. Het figuur hiernaast geeft weer hoe deze functie uit te schakelen waarbij (1) de draaiknop is die eerst volledig naar links wordt gedraaid (c) om vervolgens deze weer terug te draaien naar de oude stand (b) gelijk aan de temperatuur zoals die bij stap 1 is ingesteld. Het lampje (2) is uit zodra de functie is uitgeschakeld. Het gevolg van het uitschakelen van de warmstartfunctie is dat u de warmwaterkraan een tijdje open moet houden voordat het water warm wordt.

Dilemma: het gevolg van bovenstaande methode is dat het er nodeloos water wordt verspild. Het is in dit geval een kiezen uit twee kwaden. Alternatief is om het verspilde water op te vangen en te bewaren voor hergebruik.

Hoewel ik geen specialist ben en dus geen verstand heb van hoe deze cv-ketels technisch gezien werken, zit er mogelijk een gedachte achter waardoor een zekere nuancering op zijn plaats is. Namelijk dat het uiteindelijk minder energie kost om iets op temperatuur te houden in vergelijking met het laten afkoelen en weer opnieuw op temperatuur moeten brengen. In dit verband moet ik denken aan het concept om tijdens de koude periode de thermostaat ’s avonds maximaal 4º lager te zetten dan de dagtemperatuur, om te voorkomen dat het teveel afkoelt en het daardoor extra (en dus meer dan het ‘warmhouden’) veel energie kost om ’s ochtends weer de gewenste temperatuur te bereiken.

Mogelijk dat er een optimaal kantelpunt ligt waarbij veel warm water wordt gebruikt en bovenstaande inderdaad zuiniger is. Mijn ervaring is dat, waar per dag sporadisch warm water wordt verbruikt, met stap 2 het gasverbruik daalde.

Tenslotte nog een algemeen (bekend, maar zeker de moeite van het herhalen waard) advies om gas te besparen: een ruimte met veel zuurstof en weinig co2 warmt sneller op dan een ruimte met relatief weinig zuurstof en veel co2. Dus ventileren! ’s Ochtends een half uurtje zou voldoende zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.