Inzicht energieverbruik

Een praktische eigen bijdrage op weg naar een schonere wereld betreft het zuiniger omgaan met energie. Niet alleen pakt dit positief uit voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Een voorwaarde, om te bepalen of gedane aanpassingen een lager energieverbruik opleveren, is inzicht te krijgen in het daadwerkelijk verbruik.

Lees verder