Inzicht energieverbruik

Een praktische eigen bijdrage op weg naar een schonere wereld betreft het zuiniger omgaan met energie. Niet alleen pakt dit positief uit voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Een voorwaarde, om te bepalen of gedane aanpassingen een lager energieverbruik opleveren, is inzicht te krijgen in het daadwerkelijk verbruik.

Om het inzicht te verkrijgen maak ik gebruik van de volgende hulpmiddelen:
1. Meterstanden meterkast (water, gas en electra)
2. Energiemeter (Energy Check 3000)

Wekelijks noteer ik de meterstanden en plaats deze in een Excel bestand. Dit bestand is zo opgezet dat het precies laat zien:
a) wat het gemiddelde dagelijks verbruik is,
b) wat de trend op korte en langere termijn is,
c) wat op basis van het voortschrijdend gemiddelde het verwachte jaarverbruik is.

Voor de liefhebber kan het bestand hier worden opgehaald voor eigen gebruik.

Bijkomende voordelen van het op deze wijze bijhouden van de meterstanden zijn:
a) op basis van het verwachte jaarverbruik kan vrij exact het voorschotbedrag worden bepaald of op z’n minst de bestaande voorschotten op waarde worden geschat,
b) om fouten in de jaar- of eindafrekeningen inzichtelijk te maken.

De energiemeter gebruik ik om het stroomverbruik van een apparaat te bepalen . Ondanks dat van veel apparaten het verbruik is te achterhalen op basis van de specificaties, zie ik dit meer als een richtlijn dan een feit. In de praktijk blijken deze waarden toch vaak (in negatieve zin) af te wijken.

De metingen zijn bij benadering omdat deze huis-tuin-en-keuken meters nooit 100% nauwkeurig zijn; hou dus altijd rekening met een bepaalde afwijking.

De meetresultaten gebruik ik bij de inventarisatie van alle gebruikte apparaten in huis. Door per kamer/ruimte de apparaten op te schrijven, met daarbij het gemeten verbruik over een bepaalde periode, kan ik op basis van een verwacht gebruik, inschatten wat mijn stroomverbruik over een jaar zal zijn . Door deze vervolgens te koppelen aan de elektriciteitsprijs heb ik meteen inzicht in de (verwachte) kosten.

Naast het verbruik in van een apparaat in werking, is het ook zaak inzicht te krijgen in het verbruik op moment dat het apparaat “uit” staat. Het kan nogal uitmaken of het apparaat: fysiek uit staat, in standby staat of dat de stekker eruit is getrokken.

Op basis van de resultaten kan vervolgens een actieplan worden gemaakt om te besparen .

Update
26/11/2010: verwijzing naar relevante artikelen toegevoegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.