Omschakelen naar biologisch voedsel

Een aspect waaruit -voor mij- zeer duidelijk blijkt dat wij het contact met de natuur hebben verloren, betreft onze voedselvoorziening. Niet alleen hebben wij eigenlijk geen benul meer van waar ons voedsel vandaan komt, maar nog veel ernstiger is de wijze waarop dit voedsel wordt geproduceerd. Gezien het belang van gezond eten, zie ik in een meer natuurlijk bestaan, de noodzaak om deels in ons eigen voedsel te voorzien. De manier waarop ik dat aanpak beschrijf ik in Tuinieren in harmonie met de natuur.

Er is echter meer dan alleen groente en in minder mate fruit van eigen tuin.

Hoe zit het met bijv. vlees of melk? Voor deze en andere producten waarin ik zelf (nog) niet kan voorzien ben ik overgestapt naar Biologisch (Dynamische) producten; te onderscheiden door respectievelijk het EKO en DEMETER keurmerk.

De belangrijkste reden om over te stappen is het niet langer willen ondersteunen van de reguliere wijze van voedsel verbouwen. Een wijze waarbij: het gebruik van kunstmest als normaal wordt gezien terwijl dit de grond juist op langere termijn uitput, ziekte dient te worden bestreden in plaats van naar de oorzaak te kijken, preventief gebruik van antibiotica aan de orde van de dag is, kortweg de voedselvoorziening tot een niet-duurzame industrie is verworden.

Dat het ook anders kan laat bijv. Biologisch-Dynamisch (BD) zien. Dit is één van de meest duurzame manieren van voedselproductie. Een grondbeginsel binnen de BD is dat aan de grond het allergrootste belang wordt toegekend. De grond is de basis van ons voedsel en daarmee voor de mens. Gezond voedsel begint daarom met een gezonde grond.

In zekere mate geldt dit ook voor Biologisch maar er zijn toch een aantal fundamentele verschillen. Een belangrijk verschil betreft de hele benadering van het voedsel. In tegenstelling tot BD, waarin in het Dynamische aspect een geestelijke benadering schuilt en of je erin gelooft of niet een toegevoegde waarde heeft, is Biologisch in zekere zin gelijk aan regulier maar dan zonder het gebruik van chemische middelen zoals bijv. kunstmest of pesticide. Overigens is dat al een hele stap voorwaarts ten opzichte van de reguliere wijze van verbouwen, maar willen we naar een echt duurzame oplossing en in harmonie met de natuur, dan is Biologisch een eerste stap op weg daar naartoe.

Een veelgehoord argument waarom mensen geen of maar weinig biologische producten kopen, betreft de hogere prijs. Over het algemeen is dit zeker waar. Kijkend naar het boodschappen budget, is deze ruwweg 50% hoger sinds de overstap naar Biologisch (Dynamisch). Of het daarmee te duur is zal iedereen voor zichzelf uit moeten maken; het is wat mij betreft een kwestie van prioriteiten stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.