2dehands boeken

Er worden veel boeken geschreven en nog veel meer gedrukt. De totale hoeveelheid aan papier die hiervoor gebruikt wordt is bijna niet voor te stellen. Hoewel papier wordt gemaakt van o.a. bomen, komt tegenwoordig gelukkig het grootste deel van het papier voort uit hergebruik (volgens wikipedia zo’n 70%). Dit is al een stap in de goede richting, maar het kan nog altijd beter.

Lees verder

Inzicht energieverbruik

Een praktische eigen bijdrage op weg naar een schonere wereld betreft het zuiniger omgaan met energie. Niet alleen pakt dit positief uit voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Een voorwaarde, om te bepalen of gedane aanpassingen een lager energieverbruik opleveren, is inzicht te krijgen in het daadwerkelijk verbruik.

Lees verder

Omschakelen naar biologisch voedsel

Een aspect waaruit -voor mij- zeer duidelijk blijkt dat wij het contact met de natuur hebben verloren, betreft onze voedselvoorziening. Niet alleen hebben wij eigenlijk geen benul meer van waar ons voedsel vandaan komt, maar nog veel ernstiger is de wijze waarop dit voedsel wordt geproduceerd. Gezien het belang van gezond eten, zie ik in een meer natuurlijk bestaan, de noodzaak om deels in ons eigen voedsel te voorzien. De manier waarop ik dat aanpak beschrijf ik in Tuinieren in harmonie met de natuur.

Lees verder